Prekybos sistemos auditas


prekybos sistemos auditas

Paslaugas teikia audito įmonėje dirbantys trys Lietuvos auditorių rūmų atestuoti auditoriai, turintys ACCA Association of Chartered Certified Accountants kvalifikaciją, bei į padėjėjų sąrašą įtraukti auditorių padėjėjai. Įmonės patirtis atliekant prekybos sistemos auditas ataskaitų auditą — nuo metų. Finansinis auditas Atliekame metinių finansinių ataskaitų auditąkuomet jis yra privalomas pagal audito įstatymą bei tais atvejais, kuomet auditas nėra privalomas, tačiau jo pageidauja akcininkai, vadovas ar įmonės pirkėjas.

prekybos sistemos auditas

Finansinis auditas yra privalomas uždarosioms akcinėms bendrovėms, jeigu jos pasiekia du iš šių trijų rodiklių: grynosios pardavimo pajamas — 3,5 mln.

EUR, balanse nurodyto turto vertė — 1,8 mln. EUR, vidutinis darbuotojų skaičius — Auditas taip pat privalomas visoms akcinėms bendrovėms, savivaldybės ir valstybės įmonėms, bei kitais įstatymo numatytais atvejais.

prekybos sistemos auditas

Auditas atliekamas laikantis Tarptautinės buhalterių federacijos išleistų tarptautinių audito standartų bei Tarptautinio kokybės kontrolės standarto.

Atlikto audito priežiūrą vykdo bei kokybės tikrinimą atlieka Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

prekybos sistemos auditas

Audito atlikimo metu taikome duomenų analitikos bei duomenų apdorojimo technologijas. Jos leidžia reikalingus darbo dokumentus suformuoti patiems, kas reikšmingai sumažina informacijos, reikalingos paruošti ir pateikti auditui, kiekį. Neprašome pildyti nustatytos formos lentelių ar formuoti ataskaitų iš apskaitos programos, nes visą tai atlieka mūsų naudojama programinė įranga.

prekybos sistemos auditas

Šios technologijos leidžia padidinti audito procedūrų efektyvumą bei apimtį, tokiu būdu sumažinant tiek audito riziką, tiek kliento darbuotojų auditui skiriamą laiką. Atlikus auditą pateikiame auditoriaus išvadą, kuri finansinėms ataskaitoms suteikia daugiau patikimumo.

  1. Pateikite prašymą Klimato kaitos paslaugos - Europos Sąjungos išmetamųjų teršalų prekybos sistemos aviacijos sektoriaus auditas Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema yra pastangos pateikti ekonomiškiausią būdą, kaip pasiekti pasaulinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą, kurio reikia norint sukurti anglies kainą ir neleisti klimato pokyčiams pasiekti pavojingų ribų.
  2. Auditas ir inventorizacija – UAB Auditas LT
  3. ES įmonių apsaugos nuo nesąžiningos prekybos konkurencijos sistema veikia gerai
  4. Kada baigiasi akcijų pasirinkimo sandoriai
  5. Kaip praturtti per bitkoin
  6. Audito paslaugos, finansinis auditas - UAB "Tezaurus auditas"

Taip pat pateikiame pasiūlymus dėl įmonės vidaus kontrolės sistemos tobulinimo bei kitų, įmonės valdymui svarbių dalykų, kuriuos pastebėjome audito atlikimo metu. Plačiau apie audito tikslus ir atlikimo metodus.

prekybos sistemos auditas

Kitos audito paslaugos.