Prekybos ginklais strategija, Pavojingi produktai ar paslaugos: šautuvai, peiliai ir kiti ginklai


Siekiant sukurti visuotinius, regioninius ir nacionalinius mechanizmus, būtinas veiksmingas daugiašališkumas.

prekybos ginklais strategija

Tarptautiniu mastu pirmenybė teikiama: Jungtinių Tautų veiksmų programos dėl ŠLG įgyvendinimui; ŠLG paieškai naudojantis visuotiniu ataskaitų teikimo mechanizmu iTrace II ; Protokolo dėl kovos su neteisėta šaunamųjų ginklų gamyba ir prekyba ratifikavimui. Regionų mastu ES teikia finansinę paramą konkrečioms programoms, skirtoms kovoti su grėsme saugumui, kurią kelia neteisėti ŠLG LibijojePietryčių Europoje ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos regione.

prekybos ginklais strategija

Šią strategiją sustiprina priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikospadedanti užkirsti kelią krizėms, į jas reaguoti ir sukurti saugią bei stabilią aplinką visame pasaulyje. Kas 6 mėnesius Europos išorės veiksmų tarnyba teikia Tarybai patvirtinti pažangos ataskaitą. Daugiau informacijos žr.

prekybos ginklais strategija

Šaulių ginklai — tai pistoletai, šratiniai šautuvai, koviniai šautuvai ir lengvieji kulkosvaidžiai. Lengvieji ginklai — tai sunkieji kulkosvaidžiai, granatsvaidžiai ir prieštankiniai ginklai.

prekybos ginklais strategija