Naujos tremties tremties kelias. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Trėmimo operacijos "Vesna" ešelonas Nr. Sūnus Vytautas Mockaitis, gimęs m. Nušovė stribas Žilaitis iš Veliuonos. Palaidojo gimnazijos moksleiviai.

Domicėlė Mockaitienė, Kauno apskr. Bėgo su tėvu. Ona Brazaitienė, Tauragės apskr. Vaiškonių kaime vežant nušovė mėginusį bėgti 10 metų berniuką Radzevičių. Vytautas Putna, Ukmergės apskr. Nušautą kartu su šeima išvežė į Rozalimą ir net seseriai neleido jo palaidoti. Nežinia kur padėjo. Jeraminienė, Šiaulių apskr. Dukra laukėsi. Stribai ją mušė. Atėmė maisto produktus. Nieko naujos tremties tremties kelias pasiimti. Pranciška Jankauskienė, Raseinių apskr.

Kai vežė mane, vienuolikmetę mergaitę, sesuo liepė bėgti. Bėgančią kareiviai matė, bet nieko nesakė, o liaudies gynėjas, kilęs iš mūsų kaimo, vijosi per pievas ir balas Aš galvojau: jeigu labai greitai bėgsiu, tai kulka manęs nepasieks, bet stribas pagavo ir per visą kaimą vedė laikydamas už apykaklės. Dabar jis jau miręs. Vlada Akstinaitė, Varėna, Raudononių km. Vežė stribai ir kareiviai. Džiūvo taboka. Kareiviai patarė pasiimti nors ją.

Taip aštuonių žmonių šeima ir išvažiavome į Sibirą su septyniais maišais tabokos. Pranas Daugnora, Raseinių apskr. Veroniką Kerbelienę iš Ukmergės apskr.

Deltuvos valsč. Kurėnų kaimo vežė vieną, basnirčia įsispyrusią į kaliošus, sijoną ant marškinių užsimovusią, apsisiautusią didžiuliais kailiniais, vienplaukę, net skarelės nepasiėmusią ir priešingai: vežant iš to paties valsčiaus Kunigiškių kaimo Veroniką Kačkienę, stribai visą šeimos turtą sukrovė į ryšulius, sumetė vežiman ir ant jų Veroniką pasodinę taip vežė.

Pabėgusieji - tėvas, sūnus ir dukros - liko nuogi ir basi.

 1. Bitrex prekybos signalai telegrama
 2. Fotografijose – tremtinių pastangos užmaskuoti sunkumus | interrail.lt
 3. Supertrend prekybos strategija
 4. Рад слышать, - перебил ее Орел, - что, по крайней мере отчасти, твой оптимизм и идеализм уцелели после всех лет.
 5. Ум мой полон вопросов.

O motina Igarkoje turėjo didelį rūpestį, kaip atsivežtus drabužius ir apavą Lietuvon išsiųsti. Stefanija Jakubonytė-Jakubonienė, Ukmergės apskr. Gegužės 22 d. Naujos tremties tremties kelias šaukdami lietuviškai ir rusiškai, kad atidarytume duris. Sesuo atidarė. Tarpdury išvydome vieną moterį ir kelis vyrus, pasiruošusius šauti. Liepė sustoti vidury svirno, neleido apsirengti, apieškojo visus kampus, išvertė lovas.

Mindaugas Markevičius. Tremties kelias – Lietuvos nacionalinis muziejus

Netrukus atvarė ir tėtį. Pasakė, kad veš į Sibirą baltų meškų šerti. Aldona Rudzinskienė, Kauno apskr. Tėvas žuvavo ežere, tai jo nepaėmė, rado motiną, mus - tris mergaites ir sunkiai sergantį senelį Kuncaitį Praną, g. Mama sugebėjo pabėgti, nes manė, kad mūsų vienų neveš. Tačiau Onutę penkerių metukų, mane - pustrečių ir 82 metų tėvuką sumetė į vežimą ir išgabeno Elvyrai buvo trys mėnesiai, tai ją pametė šuniui pas būdą, kad suėstų.

Taip mes trise ir išvykome į nežinią. Pirmą naktį tėvukas mirė. Likome su sesute tarp svetimų, savo nelaimės prislėgtų žmonių.

tremtis | interrail.lt

Tėvai varstė įstaigų duris, kol po 4 mėnesių Krasnojarsko krašte mus susirado mama. Ji tris kartus bėgo su mumis, bet vis pagaudavo.

Arvydas Anušauskas.

Tėvas mirė teturėdamas 45 metus. Elvyrą užaugino kaimynai.

 • X3ap prekybos sistemos išplėtimas
 • Gimtoji zeme - metų tremtis – Lietuva be lietuvių
 • Kaip bitkoino signalas
 • Ištverti padėjo malda: tremtis vaikų akimis - interrail.lt
 • Rašytojas Stanislovas Abromavičius aprašė pusšimčio Lietuvos vaikų, iškentusių kelionę į tolimąjį Sibirą, gimusių gyvulinio traukinio vagone ar jau toli nuo tėvelių gimtinės, likimus.
 • Ateities ir pasirinkimo sandori pavyzdiai

Nijolė Kuncaitė, Vilkaviškis Anksti rytą, apie ketvirtą valandą, mūsų šeima - tėvai ir trys vaikai - buvome pažadinti iš miego. Mums, buožėms - liaudies priešams, buvo įsakyta skubiai krautis mantą į vežimą - veš Sibiran. Baimės apimtiems tėvams viskas krito iš rankų. Mama paskutinį kartą pagirdė mus pienu ir aprengusi susodino į vežimą Gerai prisimenu, kad lietuviai trėmėjai buvo kur kas žiauresni už rusus, kurie aiškino, kad mūsų nešaudys, o būsime išvežti į Sibirą, kur reikės gyventi, liepė pasiimti kuo daugiau šiltų drabužių ir maisto.

COVID-19 paramos priemonės: kas pasikeitė nuo sausio 1-osios?

Tremties akcijoje dalyvavo du kareiviai ir vienas lietuvis. Lietuvis elgėsi šiurkščiai, susiruošti skyrė pusę valandos. Vyras buvo pasodintas užstalėje ir saugomas ginkluotų kareivių.

Prisiminimai apie Sibira

Liepė nieko neimti, nes viskuo būsime aprūpinti. Baimės, siaubo ir nevilties apimta penkerių metų dukrą išsivežiau basą.

Antroji dukra, vienuolikmetė, buvo suimta Eržvilko gimnazijoje po pamokos ir visą parą praleido belangėje. Paskui ginkluotų vyrų buvo pristatyta į ešeloną. Antanina Kundrotienė, Tauragės apskr. Tėvai, atidavę duoklę ir sumokėję mokesčius, ne kažką galėjo ir pasiimti. Motinai brangiausias turtas buvo siuvimo mašina, kurią atsargiai įdėjo į ratus. Stribui atrodė kitaip, nes paėmęs mašiną iš vežimo įnešė ją atgal į trobą.

Motina, atėjusi su kitais daiktais ir neradusi mašinos, grįžta į trobą ir vėl neša ją į ratus, o stribas -vėl atgal į trobą. Ir taip mama su stribu tąsėsi dėl tos mašinos, kol neįsikišo rusų karininkas: liepė palikti mašiną motinai pasakęs, kad gal jai tai bus pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Iš tikrųjų taip ir buvo. Vladas Stankūnas, Raseinių apskr. Mano kančios kelias prasidėjo m.

Man dar ir aštuoniolikos nebuvo. Buvau ką tik pražydusi gėlė, tik tas žydėjimas buvo labai trumpas. Prasidėjo kančios, baimė, liūdesys.

Ko labiausiai pasigendate per karantiną?

Ilgėjausi gimtųjų namų, kurie man buvo neapsakomai brangūs. Nežinojau ir neįsivaizdavau, kaip galima išgyventi be tėvų, svetimoje žemėje. Niekas nepaklausė, ar pajėgsiu prasimaitinti. Ačiū Dievui, alkiui malšinti jėgų užteko, tačiau kur kas sunkiau buvo alkanoms šaltį įveikti, kuris siekdavo iki °C. Su seserimi išvažiavome tik su vasariniais drabužėliais, per pusvalandį mažai ką suspėjome pasiimti.

Esame dėkingos rusų kareiviui, padėjusiam susikrauti šį bei tą. Antosė Mankutė, Raseinių apskr. Saulėtą m. Išsigandusi iššokau iš lovos ir išbėgau į kiemą, kur keliese stumdė brolį Stasį, o vienas buože mušė jį per nugarą.

Mane jie įstūmė į trobą. Kambaryje klūpėjo tėvas su kryžiumi rankose.

nukopijuoti prekybininko dvejetainius variantus

Motina ir sesuo stovėjo kampe. Stumtelėjo prie jų. Atsisveikindamas su namais tėtis lenkėsi pabučiuoti žemę. Stribas sugriebė jį už apykaklės, ištraukęs iš rankų kryžių sviedė durų link, o tėtį partrenkė mums po kojų. Kryžiaus kotas atsimušęs į sieną lūžo, o kryžius su likusia koto dalimi atriedėjo naujos tremties tremties kelias stalo ir atsistojo priešais mus. Stribas paleido virš mūsų galvų į lubas tris automato serijas.

Po to parako dūmuose mus po vieną išstumdė į kiemą. Ten stovėjo vežimas, į kurį buvo kažkas įmesta. Motina puolė po vežimo ratais, kad ją suvažinėtų.

po prekybos valdymo sistema

Griūdami, klupdami ir keldamiesi ėjome iki Taujėnų dvaro. Iš ten visi suvežtieji sunkvežimiais buvome gabenami į Jonavos stotį. Elena Rutkauskaitė-Simėnienė, Ukmergės apskr. Mama augino vienuolika vaikų. Namuose buvo penki, tuos ir išvežė. Leido pasiimti drabužių, patalynę ir šiek tiek maisto. Kaimynei leido pamilžti karvę ir pripilti bidoną pieno. Duona liko duonkubilyje, įmaišyta, tą dieną turėjome kepti. Pakinkė porą mūsų arklių. Mama, paėmusi nuo sienos kryžių meldėsi ir laimino mus, vaikus, kambaryje prie stalo.

Stribas spyrė mamai į kojas, ji taip ir suklupo. Jai paralyžiavo kojas ir daugiau ji nebeatsistojo. Du stribai, paėmę už pažastų, išvilko ją į kiemą ir įmetė į vežimą. Mama išgyveno dar dešimt metų, bet nebevaikščiojo. Mus iš namų vežė dvylika sargybinių, surištomis rankomis kaip didžiausius nusikaltėlius. Mikasė Bukauskaitė, Tauragės apskr. Atėjo su šautuvais, liepė greitai rengtis ir važiuoti.

Maži vaikai verkė, negalėjau nė aprengti. Mačiau, kaip jie mirė naujos tremties tremties kelias bado, tačiau negalėjau niekuom padėti.

 • Apakah dvejetainis variantas itu judi
 • Arvydas Anušauskas. Sovietinis genocidas ir jo padariniai
 • Kaip prekiauti bitcoin akcijomis
 • Igarkos tremtiniai
 • Daursko rajonas, Krasnojarsko kraštas, apie m.
 • Naujų galimybių strategija

Sunku ir apsakyti Vyras mirė  m. Stasė Railienė, Ukmergė m. Badydami šieną šautuvų durtuvais, kareiviai ją surado. Smarkiai sumušė šautuvų buožėmis, reikalavo pasakyti, kur broliai ir seserys, grasino nušauti. Liepė kinkyti arklius, nuvežė į Pašilę, o iš ten į Sibirą.

geriausių pasirinkimo sandorių sąskaitos

Kartu išvežė tėvus ir mane su dviem kūdikiais. Kad broliai tarnavo raudonojoje armijoje, į tai nebuvo atsižvelgta. Marija Staniulytė-Blažaitienė, Ukmergės apskr.

Gyvenau Ukmergėje pas vyro motiną. Vežant rusas karininkas paliko verkiantį sūnelį - Romą Ruskonį, gimusį m. Jis pasakė, kad tuomet, kai užaugs, pats atvažiuos pas motiną.

Vyras, Kristijonas Ruskonis, gimęs m. Jį atvežė į Jonavos stotį. Marija Ruskonienė, Ukmergė Anksti rytą, auštant, kažkas smarkiai pabeldė į duris. Pažvelgusi pro langą mama pamatė pilną kiemą kareivių. Įėję į vidų jie pasakė, kad atvažiavo mūsų perkelti į kitą gyvenamąją vietą.

Pradėjome verkti.

prekybos autopilotas penipu

Jie mus ramino, liepė imti viską, ką tik galime, nes ir ten reikės lengvos prekybos strategijos. Patys kareiviai pripylė maišą bulvių, grūdų, neragino. Iš aštuonių vaikų šeši buvome namuose, tuos ir išvežė.