Medicinos medicinos sistemų prekyba ir plėtra


Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Nuoroda Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Pavadinimas Laisvos prekybos pažymėjimų išdavimo medicinos priemonėms prietaisams tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus m.

cours prekybos pasirinkimo binaire

Raktažodžiai Medicinos prietaisai, medicinos priemonės, medicina, free sale, pažymėjimas, laisvos prekybos Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas VASPVT išduoda laisvos prekybos pažymėjimus free sale certificate medicinos priemonėms, kurias gamina ir teikia rinkai savo vardu Lietuvoje įsisteigę medicinos priemonių gamintojai.

Norėdamas gauti laisvos prekybos pažymėjimą, asmuo teikia VASPVT per atstumą pateikiant faksu, paštu ar per kurjerįelektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba kreipiantis tiesiogiai laisvos formos prašymą ir atitinkamus medicinos priemonių atitiktį patvirtinančius dokumentus atitikties deklaracija, notifikuotosios įstaigos sertifikatas, pareiškimas dėl pagal užsakymą pagamintos medicinos priemonės.

drugelio variantai tastytrade

Pažymėjimas išduodamas per 14 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos. Asmenys apie pažymėjimo išdavimą arba neišdavimą informuojami raštu, kuris išsiunčiamas asmens prašyme nurodytu adresu arba faksu.

JUSTAS GAVĖNAS - \

Nauja informacija Paslaugos rezultatas - Laisvos prekybos pažymėjimų medicinos priemonėms prietaisams išdavimas. Paslaugos inicijavimo forma - Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta: 1 asmens pilnas pavadinimas, adresas, kodas, telefono ar fakso numeriai; 2 medicinos priemonių pavadinimai, nurodant jų tipus, modelius lietuvių ir anglų kalbomis.

akcijų opcionai uždaroji akcinė bendrovė

Paslaugos inicijavimo formos priedas - Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - Medicinos priemonės gamintojo išduotos atitikties deklaracijos apie medicinos priemonę ir paskelbtosios įstaigos išduoto sertifikato kopijas, patvirtintas asmens, teikiančio prašymą, parašu, bei minėto sertifikato vertimą į lietuvių kalbą, kai siekiama gauti pažymėjimą dėl II a, II b, III klasės medicinos priemonių bei aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių, išskyrus pagamintas pagal užsakymą.