Aes akcijų pasirinkimo sandoriai


aes akcijų pasirinkimo sandoriai

Komisija, vadovaudamasi m. Tarybos reglamentu EB Nr. Sandoris vykdomas perkant įsteigtos naujos įmonės akcijas. Kiekvienos iš jų apyvarta Europos Sąjungoje viršija mln.

aes akcijų pasirinkimo sandoriai

EUR, tačiau jų apyvarta vienoje ir toje pačioje valstybėje narėje nesiekia daugiau kaip dviejų trečdalių bendros Sąjungos apyvartos. Todėl sandoris, apie kurį pranešta, yra Sąjungos masto, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 1 straipsnio 2 dalyje.

aes akcijų pasirinkimo sandoriai

Komisija nusprendė pradėti procedūrą pagal Susijungimų reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą toliau — sprendimas pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą. Sprendime pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą Komisija padarė išvadą, kad kyla rimtų abejonių dėl sandorio suderinamumo su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą pagal Susijungimų reglamento 18 straipsnį ir EEE susitarimo 21 protokolą toliau — prieštaravimo pareiškimas.

Komisija priėmė sprendimą pagal Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalies antros pastraipos trečią sakinį procedūrą pratęsti iš viso dar dešimt darbo dienų.

aes akcijų pasirinkimo sandoriai

Komisija pradėjo su pradiniais įsipareigojimais susijusį rinkos tyrimą. Apskritai Komisija laikėsi nuomonės, kad pradiniai įsipareigojimai galėtų visiškai panaikinti konkurencijos problemas visose rinkose, kuriose buvo nustatytos problemos.

aes akcijų pasirinkimo sandoriai